BIOGRAFIA

narodil sa v roku 1991 v Banskej Bystrici, kde aj študoval na ZUŠ J. Cikkera u Zuzany Melekovej. Počas rokov 2007 až 2011 získaval vzdelanie na Konzervatóriu v Žiline v triede doc. Jána Labanta. V rokoch 2011 až 2016 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pod vedením prof. J. Zsapku v roku 2016 ukončil svoje päťročné štúdium s najvyššou poctou - Cenou rektora. Hudobné vzdelanie si rozšíril počas výmenného študijného pobytu na Conservatorio Superior de Música vo Vigu (Španielsko, pedagóg - Margarita Escarpa) a taktiež počas štúdia na Escola Superior de Música de Catalunya v Barcelone (Španielsko, pedagóg Álex Garrobé). V roku 2019 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave pod vedením svetovo renomovaného profesora Jozefa Zsapku. V súčasnosti je pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Koncertne sa predstavil vo viacerých slovenských mestách (Bratislava- Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, Nedeľné matiné, Žilina - Allegretto; Nitra- Cithara Aediculae; Prešov- Prešovská hudobná jar, Prešovské dni klasickej gitary, Iuvenilis Cithara; Banská Bystrica; ...) a v zahraničí (Španielsko, Rakúsko, Veľká Británia, Nemecko, Česká republika, Taliansko, Srbsko, Maďarsko, Grécko, Čína, Hong Kong, ...). V roku 2019 realizoval debutové turné v krajinách Južnej Ameriky, v mestách Buenos Aires (Argentína), Montevideo (Uruguaj), Santiago, Temuco (Čile) či Porto Alegre (Brazília). Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Cappellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Hong Kong Metropolitan Pop Orchestra a so sláčikovým kvartetom Mucha quartet. Pre spoločnosť Diskant nahral dve CD: debutové CD s dielami od Isaaca Albéniza, Johanna Sebastiana Bacha či Vicente Asencia a CD Impresiones de Catalunya so zameraním na katalánsku hudbu. Zúčastnil sa viacerých festivalov a majstrovských kurzov u L. Brouwera, S. Assada, P. Steidla, C. Domeniconiho, M. Sociasa, R. Smits, M. Dyllu, A. Pierriho, C. Marchioneho, R. Dyensa a ďalších. Získal 1. cenu na Medzinárodnej gitarovej súťaži J.K. Mertza 2012, Thailand International Guitar Competition 2016, Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship program 2012/2013, Festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne 2009, Súťaži študentov konzervatórií SR 2009. V roku 2013 získal cenu za najlepšiu interpretáciu skladby talianskeho skladateľa na medzinárodnej súťaži v Udine (Taliansko). V roku 2015 sa stal jedným z laureátom prestížnej súťaže Forum Gitarre Wien. Získal taktiež ocenenie Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2016/2017 v kategórii Kultúra a umenie. Karol Samuelčík sa taktiež venuje rozvoju a hre s malíčkom pravej ruky, pričom v roku 2022 vychádza jeho publikácia s názvom The Development of the Right Little Finger in the Guitar Playing, ktorá je súčasne najobšírnejšie spracovanou publikáciou v danej problematike. Od roku 2013 je členom organizačného výboru Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave. Karol hrá na gitare od nemeckého majstra Dennisa Tolza a na romantickom nástroji, model Stauffer, z dielne slovenského majstra Martina Okenicu.

145 predplatiteľov

1,452 nasledovníkov