CALENDAR

events

CALENDAR

4.11.2021

Bratislava Mozart festival

7.10.2021

Šaľa

1.10.2021

Prešov – koncert s orchestrom

20.-24.9.2021

Bardejove, Prešov, Levoča, Humenné, Stará Ľubovňa

1.9.2021

Bratislava J. K. Mertz Festival

15.-21.6.2021

Košice, Banská Bystrica, Trnava, Bratislava